Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 03-09-2022 đến 03-10-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-10-2022
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
7 lần
2 lần
3 lần
3 lần
01-10-2022
4 lần
4 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
4 lần
30-09-2022
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
29-09-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
28-09-2022
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
27-09-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
3 lần
26-09-2022
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
7 lần
1 lần
4 lần
3 lần
25-09-2022
4 lần
3 lần
3 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
24-09-2022
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
23-09-2022
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
3 lần
22-09-2022
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
21-09-2022
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
20-09-2022
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
8 lần
19-09-2022
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
18-09-2022
6 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
17-09-2022
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
5 lần
16-09-2022
0 lần
4 lần
5 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
15-09-2022
3 lần
1 lần
6 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
14-09-2022
6 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
13-09-2022
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
12-09-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
8 lần
3 lần
3 lần
0 lần
11-09-2022
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
7 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
10-09-2022
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
09-09-2022
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
08-09-2022
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
07-09-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
6 lần
06-09-2022
4 lần
6 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
05-09-2022
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
04-09-2022
2 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
03-09-2022
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
Số lần 89
77
86
77
83
68
93
70
88
79

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-10-2022
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
01-10-2022
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
30-09-2022
1 lần
3 lần
8 lần
0 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
29-09-2022
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
4 lần
2 lần
2 lần
28-09-2022
2 lần
3 lần
4 lần
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
27-09-2022
6 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
26-09-2022
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
25-09-2022
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
8 lần
2 lần
2 lần
24-09-2022
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
23-09-2022
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
1 lần
22-09-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
21-09-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
20-09-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
19-09-2022
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
18-09-2022
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
0 lần
17-09-2022
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
16-09-2022
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
15-09-2022
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
14-09-2022
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
5 lần
6 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
13-09-2022
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
12-09-2022
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
11-09-2022
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
3 lần
7 lần
10-09-2022
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
09-09-2022
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
08-09-2022
6 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
07-09-2022
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
6 lần
06-09-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
7 lần
3 lần
2 lần
1 lần
05-09-2022
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
04-09-2022
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
03-09-2022
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
8 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Số lần 78
75
85
79
88
78
97
84
75
71

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-10-2022
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
01-10-2022
1 lần
4 lần
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
30-09-2022
7 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
29-09-2022
5 lần
5 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
28-09-2022
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
27-09-2022
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
26-09-2022
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
25-09-2022
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
0 lần
5 lần
24-09-2022
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
8 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
23-09-2022
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
22-09-2022
4 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
21-09-2022
1 lần
1 lần
3 lần
8 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
20-09-2022
2 lần
6 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
7 lần
3 lần
19-09-2022
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
18-09-2022
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
17-09-2022
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
16-09-2022
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
15-09-2022
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
14-09-2022
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
13-09-2022
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-09-2022
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
11-09-2022
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
4 lần
3 lần
10-09-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
09-09-2022
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
08-09-2022
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
07-09-2022
6 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
06-09-2022
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
3 lần
05-09-2022
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
04-09-2022
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
03-09-2022
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
Số lần 81
88
85
86
85
79
69
71
88
78