Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 26-04-2022 đến 26-05-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-05-2022
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
24-05-2022
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
23-05-2022
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
22-05-2022
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
6 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
21-05-2022
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
20-05-2022
2 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
7 lần
0 lần
2 lần
19-05-2022
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
18-05-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
17-05-2022
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
16-05-2022
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
15-05-2022
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
14-05-2022
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
13-05-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
12-05-2022
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
11-05-2022
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
10-05-2022
8 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
09-05-2022
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
08-05-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
07-05-2022
3 lần
5 lần
6 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
06-05-2022
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
05-05-2022
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
04-05-2022
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
03-05-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
4 lần
02-05-2022
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
01-05-2022
2 lần
6 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
30-04-2022
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
29-04-2022
4 lần
5 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
28-04-2022
7 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
27-04-2022
3 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
26-04-2022
4 lần
4 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
Số lần 86
101
73
81
86
92
64
88
61
78

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
25-05-2022
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
7 lần
24-05-2022
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
23-05-2022
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
22-05-2022
0 lần
7 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
21-05-2022
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
20-05-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
7 lần
4 lần
19-05-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
8 lần
1 lần
1 lần
1 lần
18-05-2022
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
17-05-2022
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
0 lần
5 lần
2 lần
16-05-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
15-05-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
4 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
14-05-2022
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
13-05-2022
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
12-05-2022
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
11-05-2022
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
10-05-2022
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
09-05-2022
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
7 lần
2 lần
08-05-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
07-05-2022
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
06-05-2022
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
05-05-2022
2 lần
1 lần
6 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
04-05-2022
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
03-05-2022
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
02-05-2022
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
7 lần
4 lần
01-05-2022
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
30-04-2022
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
29-04-2022
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
28-04-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
6 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
27-04-2022
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
3 lần
26-04-2022
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
Số lần 68
83
67
71
83
82
97
70
101
88

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
25-05-2022
2 lần
4 lần
5 lần
0 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
24-05-2022
5 lần
4 lần
3 lần
7 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
23-05-2022
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
6 lần
3 lần
22-05-2022
1 lần
7 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
21-05-2022
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
20-05-2022
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
19-05-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
18-05-2022
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
17-05-2022
2 lần
1 lần
6 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
16-05-2022
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
15-05-2022
2 lần
4 lần
2 lần
7 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
14-05-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
13-05-2022
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
12-05-2022
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
11-05-2022
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
10-05-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
09-05-2022
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
08-05-2022
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
5 lần
1 lần
07-05-2022
1 lần
6 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
06-05-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
05-05-2022
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
8 lần
04-05-2022
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
03-05-2022
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
02-05-2022
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
01-05-2022
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
30-04-2022
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
29-04-2022
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
28-04-2022
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
6 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
27-04-2022
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
26-04-2022
1 lần
7 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
Số lần 77
100
90
76
95
61
87
64
85
75